Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Nauru Island ( in settlement Yaren )

Map is loading ...
How to reach Nauru Isla
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
7 h 35 minsfr , 16 htu
6 h 30 minsfr , 9 h 20 minsfr , 12 h 25 minsfr , 14 h 5 minssu , 14 h 35 minswe , 14 h 40 minswe
14 h 5 minssu , 14 h 35 minswe
16 htu
14 h 20 minswe , 14 h 30 minssu
Nearest stations