Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Siem Reap ( in city Siem Reap )

Map is loading ...
How to reach Siem Reap
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
9 h 50 mins , 13 h 25 mins , 15 h 35 minssa , 19 h 35 mins , 21 h
7 h 25 mins , 8 h 40 minsex. we, fr
11 h 45 mins , 11 h 55 mins , 15 h 20 mins , 15 h 45 minsth , 16 h 30 minsmo, we, su , 16 h 50 minstu, sa , 17 h 25 minsfr , 21 h 45 mins
9 h 25 mins , 9 h 55 minsmo, tu, th, sa , 20 h 45 mins , 21 h 25 minswe, fr, su
15 minsth , 30 minstu, fr, su
14 h 35 minsmo, fr
15 h 35 mins
18 h 25 minsex. tu, th
11 h 10 mins , 11 h 30 minsex. fr, su , 18 h 20 minstu, th, sa , 19 h 35 mins
15 h 50 minsfr
19 h 5 mins , 19 h 15 mins
17 h 55 mins , 18 h 5 mins , 20 h 30 mins , 20 h 45 mins
11 h 35 mins , 18 h 50 mins , 20 h 55 mins
18 h 20 minsex. tu, we , 18 h 30 mins , 21 h 35 mins
10 h 30 minstu, su , 11 h 20 minsmo, tu, fr , 17 h 25 minsth, sa , 20 h 5 mins
10 h 45 minsfr , 11 h 15 minsmo, we , 18 hth , 18 h 30 minssa , 18 h 45 minstu, th, su , 19 h 15 minssa
14 h 35 minsmo, fr
8 h 35 mins , 14 h 55 minsmo, we, fr, su , 15 h 20 minsmo, we, fr, su
18 h 30 minsmo, we, fr , 21 h 10 minsmo, we, fr
22 hmo, we, fr
14 h 40 minsmo, we, fr , 16 h 25 minstu, th, sa
14 h 40 minsmo, we, fr
9 h 20 mins , 16 h 45 mins
6 h 30 minssa , 8 h 30 minsfr , 11 h 30 minsmo , 13 h 45 mins , 21 h 5 mins
7 h 25 mins , 8 h 40 minsex. we, fr , 21 h 10 minstu, th, sa, su
8 h 30 minsmo, we, fr, su
23 h 40 minswe, th, sa, su
23 h 10 mins , 23 h 20 mins
10 h 15 mins , 10 h 55 mins , 17 h 45 minswe, fr, su
19 h 25 minstu, th, sa
14 h 50 minsfr , 15 h 55 minsmo, tu, th, su , 16 hmo, tu, fr , 22 h 25 minsth, su
10 h 40 mins , 11 h 40 minsfr , 16 h 10 minsfr , 16 h 40 minsmo, fr, su
10 h 5 minstu, th, sa
Nearest stations
Airport
a/p Siem Reap
жд станция
st. Uthumphon Phisai
Terminals
Terminal 2
Terminal 1