Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Huai'an Lianshui ( in city Huai'an )

Map is loading ...
How to reach Huai'an Li
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
11 h 10 mins
19 h 30 minswe, fr, su
16 h 10 mins , 19 hmo, we, fr, sa
11 h 45 mins , 16 h 40 minssu , 20 h 40 minsex. su
14 h 25 mins
10 h 20 minstu, th, sa , 10 h 40 minsmo, we, fr, su
10 h 15 mins
14 h 20 mins
20 h 15 minssa , 20 h 25 minsmo, tu , 20 h 35 minsth
10 h 10 minsmo, we, fr, su
13 h 40 minstu, th, sa , 21 h 45 minstu, th, sa
9 h 45 mins
15 h 50 mins
15 h
14 h 45 minswe, fr, su
8 h 45 minsmo, we, fr, su
10 h 45 minsfr
10 h 25 minswe, fr, su
20 h 10 minsmo, we, fr, su
12 h 20 mins , 22 h 30 minssa
12 h 50 mins
19 h 35 mins
15 h
21 h 50 minsmo, tu, th, sa , 22 h 55 minswe, fr, su
14 h 10 minstu, th, sa
10 h 50 minstu, th, su
14 h 25 mins
21 h 40 mins
17 h 5 minsmo, tu, th, sa
11 h 45 mins
21 h 45 mins
16 h 5 mins
4 h 35 minsex. mo, su
15 h 15 minsmo, we, fr, su
9 h 25 minstu, th, sa , 18 h 10 minstu, th, sa
15 h 15 minstu, th, sa , 19 h 35 mins
Nearest stations