Transport
timetables and tickets for Russian public transport

railway terminal Hangzhou East, Hangzhou ( in city Hangzhou )

Map is loading ...
How to reach Hangzhou,
From

(Укажите ваш город)
Расписание отправлений по станции Hangzhou, Hangzhou East
  расписание прибытий
Рейс Отправление Дни
far distance trainK1187/K1186 Jiujiang - Shanghai South
fast train, CR
02:41
everyday
far distance trainG7686/G7687 Hangzhou - Huainan East
fast train, CR
06:45
everyday
far distance trainG7659 Hangzhou - Wenzhou South
fast train, CR
07:00
everyday
far distance trainD272/D273 Hangzhou - Zhengzhou
fast train, CR
07:07
everyday
far distance trainG586/G587 Hangzhou - Yichang East Rail
fast train, CR
07:13
everyday
far distance trainG7531 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
07:14
everyday
far distance trainG7552 Hangzhou - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
07:17
everyday
far distance trainG34 Hangzhou - Beijing
fast train, CR
07:20
everyday
far distance trainG7533 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
07:42
everyday
far distance trainG7652/G7653 Hangzhou - Hefei
fast train, CR
07:45
everyday
far distance trainG7554 Hangzhou - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
08:00
everyday
far distance trainG7501 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
08:01
everyday
far distance trainG7690/G7691 Hangzhou - Huainan East
fast train, CR
08:05
everyday
far distance trainG7631 Nanjing South - Ningbo East
fast train, CR
08:29
everyday
far distance trainG32 Hangzhou - Beijing
fast train, CR
08:30
everyday
far distance trainG7502 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
08:39
everyday
far distance trainG58 Ningbo East - Beijing
fast train, CR
08:53
everyday
far distance trainG7503 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
09:00
everyday
far distance trainG7532 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
09:17
everyday
far distance trainD3201 Shanghai-Hongqiao - Xiamen
fast train, CR
09:20
everyday
far distance trainG7504 Wenzhou South - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
09:25
everyday
far distance trainK124/K121 Shiyan - Shanghai South
fast train, CR
09:29
everyday
far distance trainG42 Hangzhou - Beijing
fast train, CR
09:30
everyday
far distance trainG54 Hangzhou - Tianjin West
fast train, CR
09:30
everyday
far distance trainK182 Kunming - Shanghai South
fast train, CR
09:36
everyday
far distance trainG7534 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
09:42
everyday
far distance trainG7505 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
09:47
everyday
far distance trainG36 Hangzhou - Beijing
fast train, CR
09:53
everyday
far distance trainG7693 XuZhou East - Ningbo East
fast train, CR
09:54
everyday
far distance trainG7556 Hangzhou - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
09:57
everyday
far distance trainG7668/G7665 Hefei - Wenzhou South
fast train, CR
10:05
everyday
far distance trainD105 Shanghai-Hongqiao - Changsha
fast train, CR
10:16
everyday
far distance trainG7674/G7675 Ningbo East - Hefei
fast train, CR
10:28
everyday
far distance trainG7635 Nanjing South - Ningbo East
fast train, CR
10:29
everyday
far distance trainG7506 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
10:39
everyday
far distance trainK149 Shanghai South - Yulin
fast train, CR
10:44
everyday
far distance trainG7581 Nanjing - Ningbo East
fast train, CR
10:49
everyday
far distance trainG7586 Ningbo East - Changzhou
fast train, CR
10:51
everyday
far distance trainG7507 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
11:01
everyday
far distance trainG7602 Hangzhou - Nanjing South
fast train, CR
11:05
everyday
far distance trainD3205 Shanghai-Hongqiao - Xiamen
fast train, CR
11:12
everyday
far distance trainG7535 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
11:22
everyday
far distance trainG7670/G7671 Cangnan - Huainan East
fast train, CR
11:22
everyday
far distance trainK1185 Shanghai South - Nanchang
fast train, CR
11:31
everyday
far distance trainD3203 Shanghai-Hongqiao - Xiamen
fast train, CR
11:31
everyday
far distance trainG7508 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
11:39
everyday
far distance trainG7589 XuZhou East - Ningbo East
fast train, CR
11:43
everyday
far distance trainG38 Hangzhou - Beijing
fast train, CR
11:47
everyday
far distance trainD3122 Fuzhou - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
11:55
everyday
far distance trainG63 Jinan - Ningbo East
fast train, CR
11:58
everyday
far distance trainG7509 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
12:04
everyday
far distance trainG7604 Hangzhou - Nanjing South
fast train, CR
12:09
everyday
far distance trainD3135/D3138 Nanjing - Longyan
fast train, CR
12:13
everyday
far distance trainG51 Tianjin West - Ningbo East
fast train, CR
12:28
everyday
far distance trainG7632 Ningbo East - Nanjing South
fast train, CR
12:30
everyday
far distance trainD3102 Fuzhou - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
12:33
everyday
far distance trainG7510 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
12:39
everyday
far distance trainG7537 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
12:43
everyday
far distance trainG56 Fuzhou - Beijing
fast train, CR
12:55
everyday
far distance trainG7511 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
13:01
everyday
far distance trainG7678/G7679 Ningbo East - Hefei
fast train, CR
13:01
everyday
far distance trainG57 Beijing - Ningbo East
fast train, CR
13:06
everyday
far distance trainG7662/G7663 Wenzhou South - Hefei
fast train, CR
13:11
everyday
far distance trainD3207 Shanghai-Hongqiao - Xiamen North
fast train, CR
13:13
everyday
far distance trainG7584 Ningbo East - Changzhou
fast train, CR
13:21
everyday
far distance trainG7669/G7672 Huainan East - Wenzhou South
fast train, CR
13:23
everyday
far distance trainG7512 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
13:39
everyday
far distance trainG7684/G7681 Hefei - Ningbo East
fast train, CR
13:47
everyday
far distance trainG7536 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
13:49
everyday
far distance trainG55 Beijing - Fuzhou
fast train, CR
13:56
everyday
far distance trainG7513 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
14:01
everyday
far distance trainD3119 Shanghai-Hongqiao - Xiamen North
fast train, CR
14:12
everyday
far distance trainG7634 Ningbo East - Nanjing South
fast train, CR
14:13
everyday
far distance trainG584/G581 Wuhan - Ningbo East
fast train, CR
14:15
everyday
far distance trainG64 Ningbo East - Jinan West
fast train, CR
14:25
everyday
far distance trainG7637 Nanjing South - Ningbo East
fast train, CR
14:30
everyday
far distance trainG7514 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
14:32
everyday
far distance trainD3118 Xiamen North - Nanjing South
fast train, CR
14:47
everyday
far distance trainD3121 Shanghai-Hongqiao - Fuzhou
fast train, CR
14:52
everyday
far distance trainG52 Ningbo East - Tianjin West
fast train, CR
14:54
everyday
far distance trainG7515 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
15:02
everyday
far distance trainG7538 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
15:17
everyday
far distance trainG7516 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
15:25
everyday
far distance trainG7639 Nanjing South - Ningbo East
fast train, CR
15:30
everyday
far distance trainG7656/G7657 Hangzhou - Hefei
fast train, CR
15:30
everyday
far distance trainD3120 Xiamen North - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
15:33
everyday
far distance trainG60 Ningbo East - Beijing
fast train, CR
15:45
everyday
far distance trainG7517 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
15:47
everyday
far distance trainK123/K122 Shanghai South - Shiyan
fast train, CR
15:55
everyday
far distance trainG7585 Changzhou - Ningbo East
fast train, CR
15:59
everyday
far distance trainG7676/G7673 Hefei - Ningbo East
fast train, CR
16:03
everyday
far distance trainG7610 Hangzhou - Nanjing South
fast train, CR
16:10
everyday
far distance trainG7682/G7683 Ningbo East - Hefei
fast train, CR
16:25
everyday
far distance trainG7660 Wenzhou South - Nanjing South
fast train, CR
16:37
everyday
far distance trainG7518 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
16:39
everyday
far distance trainG582/G583 Ningbo East - Wuhan
fast train, CR
16:56
everyday
far distance trainG7519 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
17:01
everyday
far distance trainG7696 Ningbo East - XuZhou East
fast train, CR
17:16
everyday
far distance trainD3214 Xiamen - Nanjing South
fast train, CR
17:24
everyday
far distance trainG7520 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
17:32
everyday
far distance trainG7541 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
17:43
everyday
far distance trainG62 Hangzhou - Jinan West
fast train, CR
17:44
everyday
far distance trainG7612 Hangzhou - Nanjing South
fast train, CR
18:00
everyday
far distance trainG7590 Ningbo East - XuZhou East
fast train, CR
18:01
everyday
far distance trainG7521 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
18:01
everyday
far distance trainG7583 Changzhou - Ningbo East
fast train, CR
18:10
everyday
far distance trainG7582 Ningbo East - Nanjing
fast train, CR
18:15
everyday
far distance trainG7636 Ningbo East - Nanjing South
fast train, CR
18:26
everyday
far distance trainK181 Shanghai South - Kunming
fast train, CR
18:29
everyday
far distance trainG7680/G7677 Hefei - Ningbo East
fast train, CR
18:30
everyday
far distance trainG7522 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
18:32
everyday
far distance trainD111 Hangzhou - Nanchang
fast train, CR
18:43
everyday
far distance trainD107/D106 Changsha - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
18:48
everyday
far distance trainK537 Shanghai South - Nanning
fast train, CR
18:49
everyday
far distance trainD3204 Xiamen - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
18:55
everyday
far distance trainG7523 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
19:01
everyday
far distance trainG7664/G7661 Hefei - Wenzhou South
fast train, CR
19:15
everyday
far distance trainG59 Beijing - Ningbo East
fast train, CR
19:29
everyday
far distance trainG7524 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
19:32
everyday
far distance trainG7525 Shanghai-Hongqiao - Wenzhou South
fast train, CR
20:01
everyday
far distance trainG7666/G7667 Wenzhou South - Hefei
fast train, CR
20:07
everyday
far distance trainG7558 Hangzhou - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
20:11
everyday
far distance trainD3114 Fuzhou - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
20:25
everyday
far distance trainG7638 Ningbo East - Nanjing South
fast train, CR
20:28
everyday
far distance trainG7526 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
20:32
everyday
far distance trainG7641 Nanjing South - Ningbo East
fast train, CR
20:38
everyday
far distance trainG7640 Ningbo East - Nanjing South
fast train, CR
20:55
everyday
far distance trainG7542 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
20:59
everyday
far distance trainG7527 Shanghai-Hongqiao - Ningbo East
fast train, CR
21:01
everyday
far distance trainG7616 Hangzhou - Nanjing South
fast train, CR
21:06
everyday
far distance trainD3202 Xiamen - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
21:07
everyday
far distance trainD3106 Fuzhou - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
21:21
everyday
far distance trainG7618 Hangzhou - Nanjing South
fast train, CR
21:23
everyday
far distance trainG7528 Ningbo East - Shanghai-Hongqiao
fast train, CR
21:39
everyday
far distance trainG7620 Hangzhou - Nanjing South
fast train, CR
21:58
everyday