Transport
timetables and tickets for Russian public transport

railway terminal Chongqing North, Chongqing ( in city Chongqing )

Map is loading ...
How to reach Chongqing,
From

(Укажите ваш город)
Расписание отправлений по станции Chongqing, Chongqing North
  расписание прибытий
Рейс Отправление Дни
far distance trainK191/K194 Chengdu - Guangzhou
fast train, CR
07:30
everyday
far distance trainK1270/K1267 Chongqing North - Fuzhou
fast train, CR
09:55
everyday
far distance trainK690 Chongqing North - Taiyuan
fast train, CR
11:02
everyday
far distance trainT10 Chongqing North - Beijing
fast train, CR
11:37
everyday
far distance trainK16 Chongqing North - Jinan
fast train, CR
12:29
everyday
far distance trainK201/K204 Chongqing North - Guangzhou
fast train, CR
12:42
everyday
far distance trainT222/T223 Chongqing North - Lhasa
fast train, CR
19:37
everyday
far distance trainK1064/K1061 Chongqing North - Harbin
fast train, CR
21:57
everyday
Transport in Chongqing