Transport
timetables and tickets for Russian public transport

railway terminal Xianyang, Xianyang ( in city Xianyang )

Map is loading ...
How to reach Xianyang
From

(Укажите ваш город)
Расписание отправлений по станции Xianyang
  расписание прибытий
Рейс Отправление Дни
far distance train1096 Lanzhou - Taiyuan
fast train, CR
01:57
everyday
far distance trainK2062 Lanzhou - Beijing
fast train, CR
06:08
everyday
far distance trainK120 Lanzhou - Xi'an
fast train, CR
06:38
everyday
far distance trainK1307/K1306 Yinchuan - Xi'an
fast train, CR
07:51
everyday
far distance train1095 Taiyuan - Lanzhou
fast train, CR
07:55
everyday
far distance train1486 Chengdu - Taiyuan
fast train, CR
11:26
everyday
far distance trainK172/K173 Qingdao - Xining West
fast train, CR
11:35
everyday
far distance trainK1363 Beijing - Chengdu
fast train, CR
13:25
everyday
far distance trainK132/K133 Lanzhou - Shenzhen West
fast train, CR
17:51
everyday
far distance trainK1305/K1308 Xian - Yinchuan
fast train, CR
18:56
everyday
far distance trainK174/K171 Xining West - Qingdao
fast train, CR
21:39
everyday
far distance trainK165 Xian - Kunming
fast train, CR
22:38
everyday
far distance trainK119 Xian - Lanzhou
fast train, CR
22:50
everyday
far distance trainK134/K131 Shenzhen West - Lanzhou
fast train, CR
23:13
everyday
Transport in Xianyang