Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Zadar ( in city Zadar )

Map is loading ...
How to reach Zadar
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
12 h 5 minsmo , 17 h 10 minsfr
8 h 40 mins , 12 h 55 mins , 16 h 35 minsmo
14 h 55 minssa
22 h 55 minsfr , 23 h 10 minsmo
15 h 30 mins , 20 h 40 mins
16 h 15 minssa
7 hmo , 8 hfr , 21 h 45 minsth
10 h 55 minstu , 14 h 35 minssa , 19 h 25 minsth
18 h 50 minssa
6 h 15 minstu , 11 h 10 minsmo , 14 h 40 minssa , 15 h 50 minsth
13 h 55 minsth , 22 h 20 minssu
17 h 15 minssa , 22 h 55 minstu
11 hwe , 15 h 25 minsfr , 17 h 5 minssu , 20 hmo
11 h 10 minstu , 21 h 20 minssa
17 h 15 minswe , 17 h 20 minssu
16 hwe , 16 h 15 minsmo , 17 hfr , 17 h 15 minssu
16 h 40 minswe , 18 h 10 minsmo , 20 h 5 minssa
11 h 5 minsth , 14 h 5 minssa , 15 h 20 minstu
11 h 5 minssu , 17 h 10 minsth
9 h 20 mins
12 h 40 minsmo, fr
12 h 35 mins , 18 h 15 minssu , 18 h 25 minswe
12 h 10 minsfr , 15 h 25 minsmo
6 h 15 minsth , 6 h 45 minstu, sa
11 h 35 minstu, sa
12 h 35 minstu , 20 h 25 minssa
7 h 15 minsmo, fr
14 h 40 minstu , 15 h 25 minssa
6 h 30 minswe , 7 h 30 minssu
13 h 30 minssu , 13 h 55 minswe , 19 h 45 minsfr
7 h 5 minsth , 13 h 40 minssu
10 h 25 mins , 11 h 15 mins
10 h 20 minssu , 10 h 30 minswe , 20 h 20 minssu
15 h 50 minsfr , 17 htu, sa , 17 h 45 minswe , 18 hmo, th
19 h 30 minssa
6 h 15 minsmo , 12 h 5 minsfr
21 h 35 minstu, sa
11 h 20 mins , 12 h 15 minssu , 12 h 40 minswe , 13 hwe
17 h 35 minstu, sa , 21 h 45 minssa
7 hwe, fr , 7 h 5 minssu
10 h 55 minssa , 16 h 5 minsth , 16 h 10 minstu
17 h 50 mins , 18 h 15 mins , 18 h 30 mins
8 h 40 mins , 12 h 55 mins , 16 h 35 minsmo
16 h 45 minssa, su , 19 h 50 minswe
12 h 40 minssa , 12 h 55 minstu
6 h 5 minssa , 12 hwe
13 h 5 minsth , 19 h 40 minssu
12 h 55 minsth , 16 h 10 minssa , 20 htu
15 h 25 minsmo, th , 22 h 25 minsmo, fr , 23 h 15 minssa
7 hsu , 7 h 30 minswe
11 h 55 minssa
9 h 30 minswe , 9 h 55 minssa , 10 hsa , 20 h 5 minsmo
16 h 55 minssa
6 h 50 minssa , 7 h 5 minstu, th
8 h 40 minswe , 8 h 50 minsmo , 14 h 30 minsfr , 21 h 30 mins
12 h 5 minssu , 12 h 15 minsth , 13 h 15 minssu , 16 h 20 minswe
19 h 15 minssa , 19 h 30 minstu
19 h 45 minswe , 21 h 15 minsmo
15 h 5 mins
20 h 5 minsfr
13 h 20 minssa
10 h 55 minsmo , 11 hfr
7 hwe
13 h 35 minssa
Nearest stations
Airport
a/p Zadar