Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Noibai ( in city Hanoi )

Map is loading ...
How to reach Noibai
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
22 h 30 minsfr
9 h 20 minssu
9 h , 9 h 15 mins , 20 h 50 mins
10 h 35 minsex. fr, sa , 20 h 25 minsex. fr , 20 h 45 minsex. fr, su
10 h 5 minsmo, su , 20 h 20 minsmo, we, fr, su , 20 h 55 minswe, fr
11 h 10 mins , 12 h 15 mins
8 h 40 mins , 9 h 15 mins , 12 h 35 minsex. we , 12 h 40 mins , 15 h 55 minsmo, tu, sa , 16 h 5 mins
5 h 45 minstu, fr, su , 5 h 55 minstu, th, fr, su
10 h , 10 h 5 minstu, we, fr, sa
7 h , 14 h 35 minsmo, we, fr, su
17 h , 17 h 15 minstu, we, fr, su
1 h 45 minsfr
45 minstu , 1 h 15 minsth , 2 h 5 minssa
1 h
40 mins , 1 h
6 h 30 mins , 8 h 40 mins , 8 h 45 minswe , 13 h 20 minsth , 17 h 40 minstu, th, sa, su , 19 h , 19 h 10 mins , 22 h 35 mins
6 h 50 minstu , 7 h , 11 h 10 mins , 14 h 30 mins , 18 h 25 mins , 18 h 55 mins
9 h 15 minstu, th, su
2 h 25 minstu, th, sa
11 h 50 minswe, fr, su , 12 h 50 minswe, fr, su
15 h 20 mins
1 h 50 minsth
10 h 30 mins
6 h , 10 h 40 mins , 14 hwe, sa, su , 16 h 10 mins , 16 h 40 mins , 17 h 55 mins , 20 h 25 minsex. tu, th , 20 h 55 minswe, su
7 h 15 minsmo, we, fr, su , 12 h
6 h 30 mins , 16 h
5 h 45 mins , 6 hfr , 8 hex. fr, sa , 9 hsa , 10 h 20 mins , 10 h 50 mins , 11 h 30 mins , 12 h 15 mins , 12 h 20 minsex. su , 13 h 35 minstu, th, su , 14 h 30 mins , 15 h 10 mins , 15 h 40 mins , 17 hex. mo, su , 17 h 20 mins , 18 h 35 minsth, su , 18 h 40 mins , 18 h 45 mins , 18 h 55 mins , 20 h 30 minswe, fr , 21 h , 22 h 15 mins
5 hex. su , 6 hmo, th, fr, sa , 6 h 10 mins , 6 h 20 mins , 6 h 40 minsex. tu, sa , 6 h 50 mins , 6 h 55 mins , 7 h , 7 h 10 mins , 7 h 15 mins , 7 h 20 mins , 7 h 40 mins , 7 h 50 mins , 7 h 55 minssu , 8 h , 8 h 10 mins , 8 h 25 mins , 9 h , 9 h 5 minstu , 9 h 10 mins , 9 h 20 mins , 9 h 25 minsth , 9 h 30 minsmo, th, su , 9 h 50 mins , 10 h , 10 h 25 mins , 10 h 40 mins , 10 h 50 mins , 11 h 10 mins , 11 h 20 minstu , 11 h 25 mins , 11 h 40 mins , 11 h 55 mins , 12 hex. fr , 12 h 5 mins , 12 h 10 mins , 12 h 30 minsex. mo, fr , 13 h , 13 h 5 mins , 13 h 15 minssa , 13 h 20 minstu , 13 h 25 mins , 13 h 35 mins , 14 h , 14 h 50 mins , 15 hex. mo , 15 h 10 mins , 15 h 30 minsmo , 15 h 35 mins , 16 h , 16 h 10 mins , 16 h 15 minswe , 16 h 20 mins , 17 hth, sa , 17 h 10 mins , 17 h 15 minssu , 17 h 20 minsfr , 17 h 25 mins , 17 h 30 mins , 17 h 35 mins , 17 h 40 mins , 17 h 45 mins , 17 h 55 minssa , 18 hth, fr, su , 18 h 10 minsfr , 18 h 15 mins , 18 h 20 minsmo , 18 h 25 minswe , 18 h 30 minswe , 18 h 40 mins , 18 h 50 mins , 19 hsa , 19 h 5 minssa , 19 h 10 minsth , 19 h 20 mins , 19 h 55 minssa , 20 h , 20 h 40 mins , 20 h 45 mins , 20 h 50 minsmo , 20 h 55 mins , 21 hmo, tu, th, sa , 21 h 55 minsmo, we , 22 h 10 mins , 22 h 15 mins , 22 h 35 mins
25 minsex. th , 1 h 55 minsth
2 h 45 minswe , 9 h 20 minssa
3 hwe, fr
18 h
21 h 35 minswe , 23 h 10 minsfr , 23 h 20 minssu
10 h , 10 h 5 minsmo, we, fr, su
10 h 45 minstu, th, sa , 14 h 15 mins
6 h 45 minswe , 8 h 20 minsth , 8 h 30 minssu , 8 h 55 mins , 14 h 15 minssa , 18 h 15 mins , 18 h 20 mins , 18 h 30 mins , 19 h 55 mins , 22 h 5 minstu
6 h 15 minsmo , 17 h 20 mins , 17 h 30 mins
40 mins , 1 h 30 mins
6 h 30 mins
7 h 5 mins , 8 h 50 minsfr, su , 10 h 30 minstu, th , 10 h 45 mins , 10 h 50 mins , 13 h 40 mins , 14 h 5 mins , 14 h 10 mins , 14 h 15 mins
9 h 30 minsex. mo , 9 h 40 mins , 11 h 30 minsex. tu, th , 12 h , 17 h 15 mins , 18 h
23 hex. tu , 23 h 15 minsex. tu, su , 23 h 55 minssu
1 h 20 mins , 1 h 55 mins
4 h 40 minstu
1 h 50 minsmo, th
6 h 5 minswe , 8 h 15 mins , 11 h 45 mins , 15 h 45 mins
23 h 45 minsmo, we, fr, su
12 h 25 mins , 12 h 35 mins
22 h 55 minsmo, fr
7 h , 7 h 55 mins , 9 h 55 minsmo, tu, we, su , 14 hmo, tu, we , 14 h 55 minsmo, tu, we , 15 h 55 mins , 16 h 30 mins , 17 h 50 minsmo, tu, we , 18 h 55 mins , 19 h 50 mins , 20 h 50 mins , 21 h 15 minsmo, tu, we
22 h 20 minswe
6 h , 8 h 15 mins , 9 h 10 minswe, fr , 11 h , 12 h 5 mins , 15 h 35 mins , 15 h 45 mins , 15 h 50 mins , 16 h 10 mins , 16 h 45 mins , 18 h 20 mins , 19 h , 20 h , 21 h 15 mins , 22 h 45 mins
4 h 55 minsth
5 h , 5 h 5 mins , 5 h 10 mins , 5 h 30 mins , 5 h 40 mins , 6 h , 6 h 45 mins , 7 h , 7 h 50 mins , 8 h 5 minsex. mo, sa , 8 h 10 mins , 8 h 40 minsmo, we, fr, sa , 8 h 45 mins , 8 h 50 mins , 9 h 5 minsex. su , 9 h 35 mins , 9 h 45 minsmo, we, su , 10 h 10 mins , 10 h 15 minsmo, we , 12 h 20 mins , 12 h 50 mins , 12 h 55 mins , 13 h 15 mins , 13 h 50 minsmo, we, fr, su , 14 h 5 mins , 14 h 40 mins , 14 h 50 minsmo , 15 h 5 minsmo, we, fr , 15 h 20 mins , 15 h 50 mins , 16 h , 16 h 15 mins , 16 h 50 mins , 17 h , 17 h 55 mins , 18 h 25 mins , 18 h 50 minsfr , 18 h 55 minswe, sa , 19 h 20 minsfr , 19 h 55 mins , 20 h , 20 h 20 minsmo, tu, we, su , 20 h 25 mins , 20 h 40 mins , 20 h 50 minsth , 21 h 5 mins , 21 h 20 mins , 21 h 50 mins , 22 h 5 mins , 22 h 20 minsmo, we, fr, su , 22 h 40 mins
5 hex. mo, su , 5 h 30 mins , 6 h , 6 h 30 mins , 7 hmo, we, fr , 7 h 30 minsmo , 8 h , 9 h , 9 h 10 mins , 9 h 35 mins , 9 h 40 mins , 9 h 45 mins , 9 h 50 mins , 10 h , 10 h 5 mins , 10 h 10 mins , 10 h 30 mins , 10 h 35 mins , 11 h , 11 h 20 mins , 11 h 50 mins , 12 hmo, fr , 12 h 5 mins , 12 h 10 mins , 12 h 15 mins , 12 h 25 mins , 12 h 30 mins , 12 h 35 mins , 13 h , 13 h 10 mins , 13 h 15 mins , 13 h 35 mins , 13 h 55 mins , 14 h , 14 h 10 mins , 14 h 20 mins , 14 h 30 mins , 14 h 40 mins , 14 h 50 mins , 15 h , 15 h 5 mins , 15 h 10 mins , 15 h 15 mins , 15 h 20 mins , 15 h 25 mins , 15 h 30 mins , 15 h 35 mins , 15 h 40 mins , 15 h 45 mins , 16 h , 16 h 5 mins , 16 h 15 mins , 16 h 25 mins , 16 h 30 mins , 16 h 35 mins , 17 h , 17 h 20 mins , 17 h 30 mins , 17 h 35 minswe , 18 h , 18 h 20 mins , 18 h 25 mins , 18 h 40 mins , 18 h 45 mins , 18 h 50 mins , 18 h 55 mins , 19 hmo, sa , 19 h 30 mins , 20 hmo, we , 21 h , 21 h 30 minstu, th, sa , 22 hsa , 22 h 30 mins
6 hwe , 13 hsu
10 h 25 mins , 10 h 50 minsex. th, su , 11 h 5 minsth, su , 19 h 45 mins , 19 h 55 mins
19 h 15 minsth , 20 hfr , 22 hsu , 22 h 20 minswe , 22 h 40 minstu , 23 h 5 minsmo
14 h 50 minsth , 16 htu , 16 h 40 minssa , 17 h 55 minstu , 18 h 30 minssa , 19 h 10 minssu
9 h 35 minssu
10 h 15 minsex. mo, th , 10 h 30 mins
9 h 55 mins , 10 h 30 mins , 19 h 25 mins
8 h 25 mins , 8 h 30 minsmo, fr, su , 16 h 5 minsex. mo, we , 16 h 10 minsmo, tu, fr, su , 19 h 15 mins , 19 h 20 mins
21 h 35 minswe , 21 h 40 minsex. mo, fr , 21 h 45 minswe, th, sa, su , 23 h 10 minsfr , 23 h 20 minssu
14 h 35 mins , 14 h 45 mins
10 h 20 mins , 10 h 40 mins , 18 h 30 mins , 18 h 40 mins
2 h 40 mins , 3 h 35 mins
8 h 55 mins , 9 h , 14 h 50 mins , 15 h 30 minsth
13 hfr , 18 h 35 minsfr
12 h 30 mins , 12 h 50 mins
14 h 40 mins , 15 h 25 mins
11 h 50 minsmo, fr , 15 h 45 minstu, fr , 17 h 40 minssu
50 minstu, th, fr, su
10 h 30 minsex. th, su , 19 h 10 minstu, we, fr, su
12 h 40 minsmo, th, sa , 16 hth, sa
23 h 15 mins
8 h 45 minstu, sa
4 h 10 minsth, sa , 19 h 40 minsmo, we, fr
8 h 15 mins , 8 h 30 minsex. tu, sa
1 h 45 minssa
3 hwe, fr
40 minstu, th, sa , 1 h 5 minstu, th, sa
9 h 55 mins , 10 h 45 minsex. mo , 11 h 5 mins
20 h 20 minstu, th, sa
20 mins
11 h 50 minsmo, fr , 17 h 40 minssu
13 h 50 mins
7 h 30 minswe, fr, su , 7 h 55 mins , 9 h 45 mins , 11 h 25 minstu, th, sa , 12 h 45 mins , 14 h 10 mins , 15 h 40 mins
7 htu, fr, sa , 7 h 40 mins , 8 h 45 mins , 9 h 55 mins , 11 h 20 mins , 11 h 35 minsmo, th, sa , 11 h 50 mins , 12 h , 14 h , 16 h 30 mins , 16 h 40 mins , 17 h 10 minstu, we, th, su , 18 h 30 mins
1 h 20 mins , 1 h 40 mins
20 mins , 45 mins
23 h 15 minsmo , 23 h 20 minsmo
9 h 35 mins , 10 h 10 mins
7 h , 7 h 20 mins , 14 h 35 minstu, th, sa
14 h 35 minsmo, tu, sa , 16 h 20 minstu, th, sa
9 h 45 minswe, su
9 h 20 mins
6 h , 6 h 30 mins , 12 h 35 mins , 13 h , 16 h 5 mins , 16 h 35 mins
7 h 15 mins , 11 h 5 mins , 12 h 30 mins , 16 h 20 minsex. tu, sa , 17 h 45 mins
2 h 20 mins
1 h 50 minsmo, th , 4 hwe, fr , 4 h 30 minsmo , 6 hwe , 12 h 20 mins , 12 h 35 mins , 13 hsu , 14 h 30 minsex. su , 23 h 30 mins
1 h 15 minsmo, fr , 1 h 50 mins
50 minsmo, th, fr, su
4 h 20 minsth, fr , 8 h 45 minssu , 12 h 15 mins , 12 h 20 mins , 15 h , 15 h 25 minsex. fr , 23 h , 23 h 10 minssu
3 h 30 mins
1 h 40 mins , 1 h 45 mins , 23 h 15 mins
10 h 20 mins , 10 h 35 mins , 23 h 35 mins
10 h 10 minsex. mo, fr
16 h 10 minsex. su , 16 h 45 minswe, fr
3 h , 3 h 30 mins
23 h 55 minstu, th, sa, su
16 h 20 mins , 16 h 30 mins
15 h 5 mins , 15 h 20 mins , 17 h 50 mins , 18 h
4 h 30 minsmo
11 h 10 minstu, fr, sa , 12 h 20 minssu , 13 h 10 minsmo, we, fr , 16 h 20 minssu , 19 h 10 minsmo
18 h 25 minstu, th, sa, su , 18 h 30 minstu, th, sa, su
12 h 35 minsmo, th, sa , 18 h 25 minsmo, we, fr , 18 h 30 minsmo, we, fr
9 h 35 mins
7 h 50 mins , 10 h 20 mins , 10 h 35 mins
23 h 55 minstu, fr, su
10 h 10 minstu, fr, su
12 h 45 minstu, th , 12 h 50 minstu, th , 13 h 5 minsex. tu, th
11 h 35 minsth, fr , 17 h 50 minssa , 18 hwe, su , 18 h 40 mins , 19 h 50 minssa , 20 h 45 minsth
9 h 55 minswe , 12 h 5 mins , 12 h 35 mins , 18 h , 18 h 20 mins , 18 h 30 minsfr
7 h 15 mins , 14 h 5 mins
17 h 20 mins , 17 h 35 mins
11 h 35 mins , 15 h 25 mins
6 h 55 mins , 7 h 20 mins
14 h , 14 h 40 mins
10 mins , 25 mins
30 mins , 55 mins
20 mins , 25 mins , 8 h 5 mins , 8 h 40 mins
8 h 15 mins , 11 h 15 minstu, th, sa
6 h 40 mins , 11 h 20 mins
3 hwe, fr
16 h 20 mins , 16 h 40 mins
9 h 35 mins , 10 h 10 mins
7 h 30 mins , 8 h , 14 h 5 mins , 14 h 30 mins , 17 h 50 minsmo, we, fr, su , 19 hmo, we
16 h 30 mins
16 h 30 mins , 16 h 35 mins
2 h 45 minswe, fr, su , 2 h 50 minsmo, tu, th, sa
3 hsu
Nearest stations
Airport
a/p Noibai