Transport
timetables and tickets for Russian public transport

airport Syktyvkar ( in city Syktyvkar )

Map is loading ...
How to reach Syktyvkar
From

(Укажите ваш город)
Расписание вылетов
  расписание прибытий
Рейс Отправление
7 h 40 minstu, su , 10 h 10 minsth
4 h 15 minstu, fr, su
3 h 20 minsmo, tu, th, sa
13 h 20 minsmo, fr
7 h 20 minstu , 8 h 10 minstu , 9 h 5 minssa
2 h 35 mins , 7 h 5 mins , 11 h 50 mins , 11 h 55 mins
6 h 15 mins , 20 h
8 h 20 minssu , 8 h 50 minswe , 10 h 10 minswe, su
13 hwe, th, fr, su , 18 h 40 minsmo
5 h 20 mins , 5 h 30 mins , 5 h 35 mins
7 h 35 minsmo, th
8 h 30 minstu , 15 h 30 minsfr
22 h 55 minsmo, sa
4 h 10 minsth , 15 h 15 minsmo
50 minsth , 21 h 50 minsmo
1 h 30 mins
8 h 20 minsfr , 16 h 20 minswe , 17 h 40 minssu
Nearest stations