Transport
timetables and tickets for Russian public transport

city Nizhnyaya Salda ( in Sverdlovsk Oblast )

Map is loading ...
How to reach Nizhnyaya
From

(Укажите ваш город)
Transport in Nizhnyaya Salda
Airport
a/p Koltsovo
жд станции
st. Nizhnyaya Salda
st. 54 km
автостанция
st. Nizhnyaya Salda